מבצע!

ספר הזוהר הקדוש השלם "חיבורא קדמאה" (משלוח חינם קופון: zohar)

298.00 250.00

גודל: 24.5X17.5 ס"מ -עובי 8 ס"מ
שפה: ארמית (חלק בעברית)
כריכה: מארז מותאם לספר, כריכה עור pu עם הטבעות זהב
פנים הספר: 1600 עמודי קרם ב-2 צבעים, קצוות הדפים מוזהבים, 2 סימניות/שרוכים זהב וכחול

משלוח חינם בהזנת קופון בעגלת הקניות: zohar

קטגוריה:

תיאור

ספר הזוהר בכרך אחד.
מארז עור pu עם הטבעות זהב. קצוות הדפים מוזהבים. 2 סימניות /שרוכים זהב וכחול. פנים הספר: 1600 עמודי קרם ב-2 צבעים. (אין משלוח לחו"ל)

* דברי ברכה לספר הזוהר: הרב שלמה משה עמאר  'הראשון לציון' והרב הראשי הספרדי לירושלים.

* הסכמה וברכה לספר הזוהר: הרב מרדכי שריקי ראש מכון הרמח"ל בירושלים.
* כל‬ ספר ‬הזוהר ‬הקדוש ‬בכרך‬ אחד, ‬כולל ‬את ‬‘ספר‬ הזוהר‘‬ ,‘זוהר‬ חדש‘ , 'תיקוני‬ הזוהר‘‬ ו‘תיקוני‬ זוהר‬ חדש‘, ‬  כ- 1,372 עמודים.
* הזוהר‬ מחולק‬ לקריאה ‬יומית‬ לשנה ‬אחת, ‬מל“ג‬ בעומר   (י“ח‬ באייר) ‬עד‬ ל“ג‬ בעומר, ‬לפי‬ התאריך‬ העברי‬ של ‬כל‬ יום‬ שמצוין‬ בראש‬ העמוד, ‬הקריאה  ‬ב“ספר ‬הזוהר" ‬ ‬ 4 עמודים‬ ביום. ‬ישנו‬ שרוך/‬סימניה‬ ראשון ‬לסימון‬ ההתקדמות ‬בקריאה.‬
* תוכן‬ כללי‬ מפורט‬ במיוחד, מציין‬ את ‬שמות‬ חומשי‬ התורה, ‬הפרשיות, ‬האדרות, ‬הספרים‬ המיוחדים, ‬המדרשים-‬שיר‬ השירים, ‬רות, ‬איכה‬ ומרכבת‬ יחזקאל. ‬תיקוני ‬הזוהר‬ לפי‬ הסדר,‬ פרשיות‬ זוהר‬ חדש‬ ולבסוף‬ תפילות‬ וקטעים ‬מהזוהר‬ במעגל‬ החיים והמועדים.‬
* “תיקוני‬ הזוהר"‬‬ מחולקים‬ בחלוקה‬ משנית‬ לקריאה‬ יומית‬ נוספת‬ של ‬40‬ יום ‬מראש ‬חודש‬ אלול ‬ועד‬ יום‬  הכיפורים (אלול-‬תשרי ), ‬התאריך‬ העברי‬ מצוין‬ בראש‬ העמוד‬ וכן ‬בגוף ‬הטקסט, הקריאה ‬ב“תיקוני‬ הזוהר " כ- 4 עמודים ‬ביום.‬‬ישנו‬ שרוך/‬סימניה‬ נוסף‬ לסימון‬ ההתקדמות‬ בקריאה.‬
* תפילה‬ מיוחדת‬ לפני‬ תחילת ‬הקריאה‬ בספר‬ הזוהר ‬ותפילות ‬מיוחדות‬ לסיום‬ כל ‬ספר ‬הזוהר‬ כולל ‬“הדרן"‬‬ וקדיש‬ על ‬ישראל.‬
* “ספר‬ הזוהר"‬‬ מנוקד‬ מוגה‬ ומודפס‬ בפונט‬ נוח‬ לקריאה , ‬טקסט‬ הזוהר ‬ערוך‬ בשני  טורים ‬בכל‬ עמוד.‬
* בראש‬ כל‬ עמוד‬ בספר‬ הזוהר‬ מצוין‬ העמוד ‬המקביל ‬בזוהר‬ דפוס ‬“וילנא"‬  (תרנ"ה) ‬ ודפוס‬ “ליוורונו" ‬‬ (‬תרי"ח) ‬להקל ‬את‬ התמצאות‬ הקורא.‬
* בכל ‬ראש‬ עמוד ‬בספר ‬הזוהר ‬מצוינים: ‬ החומש, ‬הפרשה, ‬המאמרים, ‬ספרים‬ המיוחדים, ‬האידרות, ‬שיר ‬השירים, ‬רות‬ וכדו’.‬
* בכל‬ עמוד, ‬מחולק‬ הטקסט‬ של ‬ספר ‬הזוהר ‬למאמרים‬ עם ‬שמות‬ הכותרות‬ ולפיסקאות (המילה‬ הראשונה‬ מובלטת‬ בכל ‬תחילת ‬פיסקה) שהתקבלו‬ בדורות‬ האחרונים,‬על ‬מנת ‬לשמור ‬על‬ אחידות‬ ההבנה‬ בכל‬ המהדורות‬ שיצאו עד ‬היום.‬
* ‘אזכורי‬ המקרא‘‬:‬‬ פסוקי‬ התנ"ך. "אזכורי‬ המקרא"   ‬‬מובלטים‬ בגוף ‬הטקסט‬ וצמודים‬ אליהם ‬בתוך ‬סוגריים, ‬המקור ‬בתנ"ך – ‬הספר, ‬הפרק ‬והפסוק.‬
* נספח‬ ראשון – 'תולדות ‬רשב"י‘‬.‬‬ בנספח‬ זה‬ הבאנו‬ כ  50-‬עמודים ‬מלאים‬ על ‬תולדותיו וקורותיו ‬של ‬רשב"י, ‬על ‬מנת ‬לתת ‬לקורא ‬את ‬הרקע‬ לחיי‬ רשב"י‬ ולפעלו.‬
* נספח‬ שני – 'מבנה ‬ספר‬ הזוהר‘‬.‬‬ בנספח ‬זה ‬הבאנו‬ בצורה‬ תמציתית ‬את‬ מבנהו ‬של‬ ספר ‬הזוהר על‬ מנת‬ לתת‬ לקורא, ‬ללומד ‬ולמעיין, ‬הבנה ‬כללית‬ בנבכי‬ ספר ‬הזוהר.‬
* נספח‬ שלישי – 'מפתח‬ המאמרים‘‬.‬‬ בנספח‬ זה‬ הבאנו‬ כ-  2,300‬ כותרות‬ למאמרי‬ הזוהר ‬מרבי ‬יהודה ‬אשלג‬ זצוק"ל – ‬בעל ‬פירוש ‬"‬הסולם"‬‬ על ‬הזוהר,‬‬הכותרות‬ מציינות‬ בקצרה ‬את ‬תוכנו ‬של ‬כל‬ מאמר‬ ומודגשות‬ בצבע‬ כחול‬ בטקסט‬ הזוהר. ‬כמו ‬כן ‬הוספנו‬ לנספח‬ הכוונה ‬ל- "‬מדרש‬ הנעלם ","תוספתא"‬, ‬ "סתרי‬ תורה"‬‬ ו "רעיא ‬מהימנא"‬.‬
* נספח‬ רביעי – 'מפתח ‬אזכורי‬ המקרא‘‬.‬‬ בנספח‬ זה‬ הבאנו ‬כ-  20,000‬ אזכורים‬ של‬ פסוקים ‬וחלקי ‬פסוקים‬ מהתנ"ך, ‬הפסוקים‬ עצמם‬ מודגשים‬ בטקסט‬ הזוהר ‬עם ‬המקור‬ לידם ‬בתוך ‬סוגריים.‬
* נספח‬ חמישי –  'מפתח‬ הנושאים‘‬.‬‬ בנספח‬ זה‬ הבאנו‬ כ  2,200-‬נושאים, ‬ערכים‬ ומושגים,‬ בחלוקה ‬ראשית‬ ומשנית, ‬הנושאים‬ עצמם ‬מודגשים ‬בצבע ‬כחול ‬בטקסט ‬הזוהר.‬
* נספח‬ שישי –  'רבותינו‬ על‬ הזוהר‘‬.‬‬ בנספח‬ זה‬ הבאנו ‬קרוב‬ לשבעים ‬מתוך ‬מאות‬ דברי‬ שבח וחיזוק‬ בעניין‬ ספר‬ הזוהר‬ הקדוש ‬מגדולי ‬ישראל‬ לדורותיהם.‬
* נספח ‬שביעי –  'פיוטים‬ לכבוד‬ רשב"‬י‘‬.‬‬ בנספח‬ זה ‬הבאנו ‬18‬ פיוטים ‬ושירים‬ לכבוד ‬רשב"‬י‬ וחיבור ‬הזוהר, ‬דרך ‬הפיוטים‬ ניתן‬ ללמוד‬ מושגים‬ רבים ‬בתורת‬ הקבלה‬ וכן ‬ללמוד ‬על ‬חשיבותו‬ הרבה של רשב"י וספר הזוהר שחיבר.